Võimalustele toetuv lähenemine, integratsioon SCADA, EAM (ettevõtete rakendustarkvarade) ja ERP (ettevõtete ressursside planeerimise) tasemetel ning klienditugi kogu ekspluatatsiooni aja vältel. Näide.
Praegusel tootmisele nii äreval ajal tekib vajadus töötada välja operatiivne tootmisplaan, mis peab suutma reaalajas kajastada muudatusi tegelikus tootmise olukorras. Lisaks muudatuste rakendamise kaalumisele peab see tootmise planeerimise kord tagama võimaluse muuta tootmisüksustele antud korraldusi, võttes arvesse muudatusi olukorras.             
Need muudatused tuleb õigeaegselt saata SCM (tarneahela haldamise) mudelile, et vajaduse korral oleks võimalik teostada muudatusi ka peamistes tarnegraafikutes. Teiselt poolt, muutuda võivad ka müügiplaanid ja tarnegraafikud, lõpphinnad ja logistikahinnad, seetõttu on vaja tagada suutlikkus muuta dünaamiliselt tootmisplaane / muuta tarnemarsruute. Sealjuures ei tohi unustada ka tehnilis-majanduslikku põhjendatust, kuna mõnikord lihtsalt ei saa olemasoleva tootmisvõimsusega rahuldada hoogsalt tõusvat müügimahu kasvu.    
Teisisõnu, müügi- / transpordimeeskond peab teadvustama tellimustele avatud mahud – kaupade / teenuste mahud, mis on JUBA olemas / mahud, mille olemasolu on võimalik tagada – mahud, mida on võimalik toota kuni kindlaksmääratud ajani ja mis ei ole veel reserveeritud / lubatud mingile kliendile. 
Sealjuures, et esitada küsimus õigesti, peab vähemalt osaliselt teadma vastust sellele, st, kõrgendades töötajate ja juhtkonna arusaama reaalsest situatsioonist, väheneb oluliselt stressisituatsioonide arv ja vähem saab kannatada ettevõtte reputatsioon. (Näide: tulekahju tootmistsehhis, tootmismahu langusega 50% võrra üheks nädalaks.)                            
Milleks on vajalik tootmisliinide / üksuste sünkroniseerimine? See on vajalik, sest meil on suur hulk erinevaid seadmeid ja liine, kõikidel seadmetel on korrapäraselt ettenähtud tehnilise hoolduse perioodid, ja mõnikord on vaja teostada erakorralist tehnilist hooldust. Sealjuures, kui töökoormus on maksimaalse võimsuse lähedal, on hooldevabad ajavahemikud lühemad. Seetõttu, et suurendada kogu süsteemi võimsust, on vaja tootmismaht jagada nii, et see oleks tootmisliinide vahel jagatud ühtlaselt ja ei esineks ei seisakuid ega ülekoormust. See muudab tootmiskõvera ühtlasemaks, ja tootmine saab olema rütmilisem. Põhimõtteliselt on see õigeaegne (just in time) tootmismudel, mis on asendatud kokkuhoidliku (lean) majandamise mudeliga. Sel moel aitab see vältida stressi, mida tekitavad ebareaalsed tarnimismahud, ja onlain režiim võimaldab saada reaalse ettekujutuse tootmisvõimsusest. Ka siis, kui tekib eriolukord ja on vaja muuta tootmisplaani, sisaldab süsteem kindlasti teostatavusuuringut selle kohta, kas plaan on ikka veel TEOSTATAV.        
Kohe kui töökord on väljatöötatud ja rakendatud, võimaldab BI (äriinformatsioon) süsteem näha üldise müügiplaani majanduslikku põhjendatust, valmidusastet ja kvaliteedinäitajaid. Sealjuures on pärast väikese analüüsi tegemist selgelt nähtavad kriitilised kohad ja punktid, mida on SCM-is vaja parandada. Rakendades matemaatilist mudelit, saavad Ferrexpo turustus- ja  transpordimänedžerid reaalajas näha informatsiooni interface´s tegeliku müügiplaani täitmise võimaluste kohta, tegelikku tootlust tootmis-, kvaliteedikontrolli-, väljasaatmis- ja tarnimiskohtades ning vastavalt mahtudele. Kui plaani ei ole vastavates olukordades võimalik ellu viia, näeb mänedžer selgelt vajalikku mahtu ja tooteliiki, mida see puudutab. Kasutades seda informatsiooni saab mänedžer õigeaegselt situatsiooni teadvustada ja võtta kasutusele asjakohased meetmed klientide suhtes või jaotada ümber  ladustamisvõimsused, erinevuste katmiseks